52 / 2020

Dve domovini


Članki


ANDREJ KURNIK, MAPLE RAZSA: Reapropriacija Balkanske poti: Boji za mobilnost in so-delujočnost v Bosni in Hercegovini

MARIJA BRUJIĆ: »Dom je samo eden«: Ženske priseljenke iz EU v Beogradu

FRANCESCO DELLA PUPPA: Sindikati, delavci migranti in rasna diskriminacija v Italiji v času ekonomske krize

DAMJAN FUJS, SIMON VRHOVEC: Uporaba storitev socialnih omrežij med Slovenci po svetu

SOFIA MORALES, JULIJA SÖHNHOLZ: Sodelovati in biti zraven: Bežen vpogled v prostorsko participacijo mlajših odraslih priseljencev v javnih prostorih Oldenburga

MARTINA BOFULIN: Kitajski migranti in covid-19: Mobilnost in izključevanje med pandemijo

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Beg možganov od konca petdesetih do začetka devetdesetih let 20. stoletja s poudarkom na Sloveniji

JERNEJ MLEKUŽ: »Ne Srbi ne Slovenci, ne katoličani in ne pravoslavci, pa tudi ne italijanski in naši državljani«: Slovensko časopisje o slovenski koloniji v Bistrenici v letih 1930–1940

IRENA LESAR, IVANA MAJCEN, ANJA PODLESEK: Stališča (bodočih) pedagoških delavcev kot temelj kakovostnega vključevanja otrok priseljencev

MIHA ZOBEC: Knjižna ocena - Marcelo J. Borges in Sonia Cancian (ur.), Migrant Letters: Emotional Language, Mobile Identities, and Writing Practices in Historical Perspective; London, New York, Routledge, 2018, 206 str.