44 / 2016
Kristina Toplak

Poročilo - Aktivnosti projekta, Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij; Posting of workers sharing experiences, promoting best practices and improving access to informationSodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU so med 4. in 6. novembrom 2015 in marca ter aprila 2016 organizirali niz transnacionalnih projektnih aktivnosti s področja mobilnosti delovne sile v Evropski uniji. Šest dogodkov je potekalo v okviru mednarodnega projekta »Posting of Workers: Sharing Experiences, Promoting Best Practices and Improving Access to Information« (VS/2015/0014), ki ga Inštitut vodi, še osem drugih organizacij iz Slovenije, Hrvaške, Belgije in Nemčije pa sodeluje v vlogi pridruženih institucij.

Namen projekta »Posting of Workers: Sharing Experiences, Promoting Best Practices and Improving Access to Information« (december 2014–november 2016) je preko različnih aktivnosti povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotenih delavcih na delo v okviru opravljanja storitev za različne ciljne skupine (odgovorne javne službe, zaposlovalce in napotene delavce). Nadaljnji namen je izboljšati transnacionalno sodelovanje med nacionalnimi odgovornimi javnimi službami in socialnimi partnerji, ki delajo na področju napotitve delavcev, predvsem z izmenjavo informacij, s seznanjanjem s sistemom IMI (Internal Market Information System) in z izmenjavo dobrih praks, vse z namenom ugotavljanja nepravilnosti na tem področju. Med nameni projekta je tudi izboljšanje vedenja o evropskih direktivah s področja napotitev delavcev in njihovi implementaciji. Iz teh razlogov so bile projektne aktivnosti oblikovane v najširšem smislu informiranja ter izmenjave izkušenj in dobrih praks. Projekt »Posting of Workers« je sofinanciran v okviru Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), sklopa PROGRESS, in s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.


Več ...