38 / 2013
Ines Kohl

Vagabundi ali elite? Tuaregi, moderni nomadi na potiIZVLEČEK

Večina Tuaregov ne sledi več tradicionalnim nomadskim ciklom in se premika po osebni izbiri. Venomer v gibanju in iskanju hitrega zaslužka drsijo med saharskimi državami. Sorodniki in prijatelji jim zagotavljajo nastanitev, majhna torba z osebnimi stvarmi in mobilni telefon z najljubšo moderno tuareško kitarsko glasbo pa zaokroža njihovo pojavo. Njihov življenjski stil bi lahko označili s terminom vagabund, vendar pa bi zaradi svojih mobilnih strategij ti ljudje lahko predstavljali tudi elito svoje družbe. V svoji študiji primera nigerskih Tuaregov, ki se premikajo med Nigrom, Alžirijo in Libijo, avtorica obravnava značilnosti njihove mobilnosti, ki je ni mogoče uvrstiti med konvencionalne kategorije. Nadalje ilustrira njihove strategije spoprijemanja z mejami med saharskimi nacionalnimi državami in pojasnjuje, da vagabundi in elite niso nujno medsebojno izključujoči se termini ter da premikanje ni nujno odklon od normalnega življenja, ampak je lahko tudi pravilo.

KLJUČNE BESEDE: Tuaregi, mobilnost, transnacionalnost, elite, moderni nomadi