48 / 2018

Dve domovini


Članki


FABIO PEROCCO: Napoteni delavci med kazualizacijo dela in prekarizacijo migracij

MOJCA VAH JEVŠNIK, NATAŠA ROGELJA: Varnost in zdravje pri delu v transnacionalnih delovnih prostorih: Primer napotenih delavcev

SONILA DANAJ: Napoteno delo ter varnost in zdravje pri delu: Pregled literature

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi

DEJAN VALENTINČIČ: Pogledi izbranih avstralskih Slovencev na stanje demokratične in pravne države v Sloveniji

MOJCA MEDVEŠEK: Pomen učenja slovenščine v okviru izobraževalnega sistema za slovensko skupnost v Varaždinski županiji

SONJA RUTAR: Kakovost šole s perspektive učencev s priseljensko izkušnjo kot izhodišče za zagotavljanje inkluzivnega izobraževanja

KLARA KOŽAR ROSULNIK: Biografsko učenje in spreminjanje identitete: Migracijske izkušnje Neže Gerkšič − Agnes Lacroix

URŠKA STRLE: V preseku mobilnosti in socialnih mrež: Biografska skica Ivane Kobilca

MATEJA SEDMAK: Identitete in pripadnosti »druge generacije migrantk«

JUSTINE GRACE N. ABRUGENA: Knjižna ocena - Deirdre McKay, An Archipelago of Care: Filipino Migrants and Global Networks

BEATRICE MARIOTTINI: Knjižna ocena - Natasha King, No Borders: The Politics of Immigration Control and Resistance

ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - Francesca Fauri (ed.), The History of Migration in Europe: Perspectives from Economics, Politics and Sociology