37 / 2013
Jana S. Rošker

Medkulturni dialogi v teoriji modernizacije: Vpliv zahodnih filozofij na moderno konfucijanstvo v Vzhodni AzijiIZVLEČEK

Teorije modernega konfucijanstva, ki predstavljajo temeljni vir družbenih vrednot, so osrednjega pomena za širitev inštrumentalne racionalnosti v sodobni Kitajski. Ta neokonservativna filozofska struja  je opredeljena z raznovrstnimi poskusi revitalizacije tradicionalne miselnosti s pomočjo novih vplivov, prevzetih iz zahodnih idejnih sistemov. Osrednje značilnosti te struje so iskanje sintez »zahodne« in tradicionalne kitajske miselnosti ter prizadevanja za vzpostavitev novega sistema idej in vrednot, primernih za novo, globalizirano družbo.

KLJUČNE BESEDE: moderno konfucijanstvo, medkulturne sinteze, teorije modernizacije