19 / 2004

Dve domovini


Članki


PETER GRAF: MIGRACIJA KOT SPREMEMBA KULTURNIH ODNOSOV, KI JO PRINAŠA NOVI JEZIKOVNI ZEMLJEVID

ZVONE ŽIGON: OHRANJANJE ETNIČNE IDENTITETE MED SLOVENSKIMI IZSELJENCI V DOBI GLOBALIZACIJE

SLADJA BLAZAN: PRISELJENEC JE MRTEV, NAJ ŽIVI PRISELJENEC: VZHODNOEVROPSKI TRANSMIGRANT V SODOBNI AMERIŠKI KNJIŽEVNOSTI

SUZANA C. ZIEHL: GLOBALIZACIJA, MIGRACIJE IN RAZNOLIKOST DRUŽINSKIH VZORCEV

ADA AHARONI: POTREBA PO NOVI MULTIKULTURNI MIROVNI KULTURI

JANJA ŽITNIK SERAFIN: MULTIKULTURALIZEM IN GLOBALIZACIJA: KOMENTAR

MARINA LUKŠIČ-HACIN: KONCEPTUALNE DILEME V RAZPRAVAH O MULTIKULTURALIZMU IN GLOBALIZACIJI

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: OHRANJANJE ETNIČNE IDENTITETE IN TRADICIJE MED SLOVENSKIMI IZSELJENCI IN NJIHOVIMI POTOMCI V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE

JERNEJ MLEKUŽ: IZBRANI VIDIKI ZAPOSLOVANJA BENEŠKIH DEKLET V GOSPODINJSTVIH ITALIJANSKIH MEST: TIHA, GRENKO-SLADKA, NIKOLI POVSEM IZREČENA ZGODBA

IRENA GANTAR GODINA: SLOVENSKI INTELEKTUALCI/IZSELJENCI NA HRVAŠKEM: JERNEJ BARTOL(MEJ) FRANCELJ (1821-1889)

ALEŠ GABRIČ: KAKO JE BILA SLOVENSKA EMIGRANTSKA KULTURA SPREJETA V SLOVENIJI

BREDA ČEBULJ SAJKO: Etnologija in povratništvo