37 / 2013
Snežana Vujadinović, Dejan Šabić, Marko Joksimović, Rajko Golić, Ljiljana Živković, Dragica Gatarić

Prosilci za azil iz Srbije in problemi povratnikov: Zakaj je Srbija v svetovnem vrhu po številu azilantovIZVLEČEK

Prispevek analizira gibanje števila prosilcev za azil iz Srbije v evropskih državah, vzroke naraščanja njihovega števila v posameznih letih in motive za iskanje azila. Poskuša podati odgovor na dve vprašanji: zakaj je Srbija v svetovnem vrhu, kadar se postavlja vprašanje azilantov s srbskim poreklom, in kakšne so posledice zavrnitve zahtevka za azilante in Srbijo. Povratniki se v Srbiji srečujejo s številnimi problemi, ker se zaradi pomanjkanja definiranih ciljev srbske migracijske politike, ekonomskih težav, revščine in nezaposlenosti otežuje celotni proces ponovnega sprejema in reintegracije povratnikov.

KLJUČNE BESEDE: Srbija, prosilci za azil, Evropa, ponovni sprejem, integracija