2-3 / 1992
Rado Genorio

Slovenski tisk v KanadiČlanek obravnava kratek pregled slovenskega etičnega tiskanja v Kanadi in sicer med obema svetovnima vojnama in po drugi svetovni vojni. Pregled zajema slovenske časopise in revije izdane v Kanadi, katerih avtorji so slovenski izseljenci. Publikacije, izdane ob posebnih priložnostih in publikacije lokalnega pomena, v tem članku niso omenjene.