13 / 2001
Dan Shiffman

Louis Adamič in podoba priseljenskih generacijAvtor v prispevku razpravlja o pogledih Louisa Adamiča o duhovni in kulturni odtujitvi, ki so ju doživljali otroci priseljencev v Združenih državah Amerike med leti 1930 in 1940. V nasprotju s pojmom »izdajstva« etničnih izvorov druge generacije, ki ga je populariziral zgodovinar Marcus Lee Hansen, Adamič podrobno opiše, kako so bili priseljenski otroci zaznamovani z občutki manjvrednosti in brezkoreninskosti. Čeprav si je druga generacija prizadevala, da se polno vključi v ameriški način življenja, so se morali boriti z omejitvami etnične identitete, ki jim jih je postavljala večinska družba. Avtor razprave je preučil Adamičevo prozno in novinarsko obravnavanje problema druge generacije. Posebno pozornost je posvetil njegovemu romanu Grandsons (1935) in njegovemu opisu ameriških etničnih izkušenj v From Many Lands (1940) ter v What's Your Name? In na koncu ugotavlja, da je Adamičeva razprava o problemih druge generacije del njegovega argumentiranja potrebe po novi ameriški genealogiji, ki bi cenila narodovo priseljensko dediščino.