39 / 2014
Veronika Bajt, Neža Kogovšek Šalamon

Brezdržavljanskost v SlovenijiIZVLEČEK
Uradni podatki kažejo, da je v Sloveniji število apatridnih oseb (tj. oseb brez državljanstva) izredno majhno. Tematiki brezdržavljanskosti se ne posveča dovolj pozornosti ne v raziskovalnem ne v konceptualnem kot tudi ne v praktičnem smislu. Še zlasti težavno je slabo poznavanje problema apatridnosti med nekaterimi javnimi uslužbenci oziroma a priori predpostavljanje državljanstva za osebe, ki se jih povezujez nekdanjimi jugoslovanskimi republikami. Članek prinaša rezultate prve poglobljene raziskave o brezdržavljanskosti v Sloveniji in ugotavlja, da je zaradi pomanjkanja podatkov raziskovanje treba nadaljevati še zlasti med romsko populacijo in izbrisanimi, ki so (bili) tveganju apatridnosti najbolj izpostavljeni.
KLJUČNE BESEDE: brezdržavljanskost/apatridnost, državljanstvo, migracije, izbrisani, Slovenija