20 / 2004

Dve domovini


Članki


MARINA LUKŠIČ-HACIN: Vračanje Slovencev iz Argentine

KRISTINA TOPLAK: »DOBRODOŠLI DOMA?« VRAČANJE SLOVENSKIH IZSELJENCEV V REPUBLIKO SLOVENIJO

JERNEJ MLEKUŽ: ODNOS REPUBLIKE SLOVENIJE DO VRAČANJA IZSELJENCEV IN NJIHOVIH POTOMCEV

IRENA GANTAR GODINA: SLOVENSKI IZOBRAŽENCI NA HRVAŠKEM OD 1850 DO 1860

IRENA AVSENIK NABERGOJ: IVAN CANKAR MED DOMOVINO IN TUJINO

MARJAN DRNOVŠEK: OSEBNO IN JAVNO V IZSELJENSKI KORESPONDENCI

ALEKSEJ KALC: PISMA IN MAGNETOFONSKI TRAKOVI KOT KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA IN VIRI ZA PREUČEVANJE IZSELJEVANJA. PRIMER TRŽAŠKE DRUŽINE V AVSTRALIJI

JERNEJ MLEKUŽ: KAJ, KAKO IN MOGOČE ŠE ZAKAJ SO TAKO PISALI O IZSELJEVANJU IN IZSELJENCIH IZ BENEŠKE SLOVENIJE V ČASNIKU MATAJUR V LETIH 1951–1960

MOJCA PEČEK: OD ZAHTEVE PO ODREKANJU MATERINŠČINI DO CENJENJA DVOJEZIČNOSTI: ŠOLSKI SISTEM V AVSTRALIJI

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: ŠOLSKE IZKUŠNJE V MULTIKULTURNEM OKOLJU ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE SKOZI ZGODBE SLOVENSKIH PRISELJENK

ZVONE ŽIGON: SLOVENSKA MISIJONARKA PRI INUITIH

MAŠA MIKOLA: TRANSFORMACIJA ETNIČNOSTI: PREMIK K JAVNEMU IZRAŽANJU SIMBOLNE ETNIČNE IDENTITETE

KSENIJA VESENJAK: SLOVENCI NA AVSTRALSKI TASMANIJI