43 / 2016
Maja Modic

Zbliževanje migracij in policijske dejavnosti: slovenski vidikIZVLEČEK
Zbliževanje migracij in policijske dejavnosti skozi proces sekuritizacije (angl. securitization) dobiva povsem nove razsežnosti v okviru evropske migracijske politike. Med prevladujočimi trendi na področju policijske dejavnosti smo poudarili tiste, ki so aktualni tudi v slovenskem prostoru, in sicer: pluralizacijo, evropeizacijo, demilitarizacijo in akademizacijo. Namen prispevka je ugotoviti, ali se ti splošni trendi policijske dejavnosti pojavljajo tudi pri policijskem delu na področju migracij in kaj prinašajo, pri čemer se osredotočamo na Slovenijo.
KLJUČNE BESEDE: migracije, policijska dejavnost, pluralizacija, evropeizacija, demilitarizacija, akademizacija, Slovenija


Več ...