5 / 1994
Zmago Šmitek

Janez Krstnik Mesar - portret tonkinškega misijonarja iz 18. StoletjaO goriškem jezuitskem misijonarju Janezu Krstniku Mesarju (Giovanni Battista Messari), ki je v prvi četrtini 18. stoletja deloval na Kitajskem in v Vietnamu (Kočinčina, Tonkin), obstaja več zapisov v slovenskem in italijanskem jeziku. Snov je pred petdesetimi leti doživela celo literarno obdelavo v povesti slovenskega pisatelja Joža Lavrenčiča. V tej razpravi so poleg literature uporabljeni tudi viri iz jezuitskega arhiva v Rimu, ki dopolnjujejo podobo o življenju, delu in smrti tega znamenitega mučenika. Opozorjeno je na nekatere netočnosti, ki se ponavljajo v biografski literaturi o Mesarju. Podrobneje sta obdelani vprašanji o Mesarjevem odnosu do kulture in religije in o odmevih na njegovo smrt v lokalnem in evropskem okolju.