51 / 2020

Dve domovini


Članki


JANJA ŽITNIK SERAFIN: Pomen Louisa Adamiča v 21. stoletju

KSENIJA ŠABEC: Reprezentacije ameriških staroselcev v kontekstu Adamičevega pisanja o (novih) priseljencih

JOHN PAUL ENYEART: Trst in transnacionalne identitete Louisa Adamiča

LEONORA FLIS: Družbeni angažma in multikulturalizem v literarnem novinarstvu in dokumentarni prozi Louisa Adamiča

MATJAŽ KLEMENČIČ, MILAN MRđENOVIĆ: Louis Adamič in druga svetovna vojna v ameriški in slovenski historiografiji

MILAN MRđENOVIĆ: Odmevi Adamičevih del v ameriškem in slovenskem časopisju med letoma 1931 in 1934

JOAN LACOMBA, MOURAD ABOUSSI: Migracijske in razvojne organizacije: Diverzifikacija civilne družbe in javnih politik v Španiji

LAURE ZARIF KEYROUZ: Mobilnost in identiteta v umetnosti in literaturi Etel Adnan

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Kolektivna izkušnja prebežništva in drugih oblik izseljevanja mladih po drugi svetovni vojni v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih virih

BLAŽ LENARČIČ: Migracijski proces v omrežni družbi

TANJA ŽIGON, VESNA KONDRIČ HORVAT, BOŠTJAN UDOVIČ: Vprašanja identitet, migracij in transkulturnosti: Primer pesnice Cvetke Lipuš

MIHA ZOBEC: Knjižna ocena - John Paul Enyeart, Death to Fascism: Louis Adamic’s Fight for Democracy Baltimore, University of Illinois Press, 2019, 216 str.