30 / 2009

Dve domovini


Članki


MARKO VALENTA: Družinske vezi, odvisnost žensk in mreženje v izgnanstvu

DUŠKA KNEŽEVIĆ HOČEVAR, SANJA CUKUT KRILIĆ, MAJDA ČERNIČ ISTENIČ: Medkulturni dialog med leporečjem in prakso

NATAŠA GREGORIČ BON: Vzpostavljanje lokalnosti in lastnine v Dhërmiju/Drimadesu, južna Albanija

MOJCA PAJNIK, VERONIKA BAJT: Biografski narativni intervju: Aplikacija na študije migracij

VANJA HUZJAN: »Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, sâmo je stal pa gledal.« Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Pisatelj med dvema domovinama: Louis Adamič in vprašanja nacionalne, etnične in kulturne identitete

ANDREJ VOVKO: Padli člani Slovenske narodne podporne jednote v oboroženih silah ZDA med drugo svetovno vojno v luči časnika Prosveta.

IRENA GANTAR GODINA: »Žensko znanstveno delo je za človeško družbo namreč brez vsake koristi…« Slovenske izobraženke in umetnice med ožjo in širšo domovino (do 1921)

REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ, MARINA PERIĆ KASELJ: Nacionalna identiteta hrvaških izseljencev v prekooceanskih državah: primeri (primerjava) hrvaških emigrantskih skupnosti v Argentini in Avstraliji (Novi južni Wales)

MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Sodelovanje slovenskih osnovnih šol z učitelji maternih jezikov otrok priseljencev

MIHA ZOBEC: »ODPLAVLJANJE NA CELINE«, NADIŠKE DOLINE IN DESTINACIJE IZSELJEVANJA V DRUŽINSKIH FOTOGRAFSKIH ARHIVIH, RAZSTAVA, ŠPETER SLOVENOV, 23.1.–1.3.2009

NATALIJA VREČER: Knjižne ocene: Janja Žitnik Serafin (ur.), Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2009, 180 str.

AIDA ŠKORO BABIĆ: Knjižne ocene: Silva Plut (ur.), 50 let Slovenskega društva Vancouver / 50 Years of the Slovenian Society Vancouver, 1958–2008, Slovensko društvo Vancouver / Slovenian Society Vancouver, Vancouver, 2008, 198 str.