46 / 2017
Nadia Molek

»Pesmi iz domovine« – Izvedba popularne glasbe med potomci slovenskih beguncev v Argentini: Primer »Slovenskega Inštrumentalnega Ansambla«Članek z antropološkega stališča obravnava izbor, preobrazbo in odkrivanje slovenskega popularnega glasbenega žanra v skupnosti slovenskih beguncev v Argentini. V želji po nadaljevanju kulturnega udejstvovanja svojih prednikov in iz odgovornosti za ohranjanje korenin in socialnega spomina so potomci ustvarili »zamišljeno skupnost«. Avtorica glasbo analizira kot način sodobnih narodnih praks, s katerimi potomci ohranjajo slovenstvo, s predstavitvijo narodno-zabavnega »Slovenski Inštrumentalni Ansambel« pa analizira vpliv migracijskih in spominskih procesov na njihovo življenje in glasbeno ustvarjalnost, zanima pa jo tudi način prisvojitve glasbe in besedila, ki izvirata izdomovine njihovih prednikov.
KLJUČNE BESEDE: popularna in narodno-zabavna glasba, prisvojitev, diaspora, identiteta, socialni spomin, Argentina


Več ...