9 / 1998
France Adamič

Stiki Louisa Adamiča s slovenskimi časnikarji in književniki (1921 - 1941)Avtor obravnava stike Louisa Adamiča s slovenskimi pisci, s katerimi se je osebno seznanili predvsem ob obisku v domovini leta 1932. Med njimi so bili Josip Vidmar, Juš in Fredo Kozak, Oton Župančič, Ludvik Mrzel, Fran Albreht, Bratko Kreft, geograf Anton Melik, Ludvik Klakočer, Stanko Leben, Olga Škerl - Grahor, Anton Debeljak. V Bohinju se je seznanil s Francetom Saleškim Finžgarjem, v Rogaški Slatini se je srečal z Ivanom Hribarjem in Francetom Kidričem ter njegovim sinom Borisom Kidričem, v Beogradu pa z ministrom Ivanom Pucljem, pisateljem Slavkom Savinškom, kiparjem Lojzetom Dolinarjem in publicistom Tonetom Potokarjem. Z večino znancev je Adamič vzdrževal stike do leta 1941, ob obisku leta 1949 pa je stike prijateljsko obnovil.