6 / 1995

Dve domovini


Članki


MAJDA KODRIČ: Zanimanje slovenskih misijonarjev v Severni Ameriki za izseljevanje rojakov, kot se odraža v dopisih v Zgodnji danici

NIVES SULIČ: “Zmanjkali so čez noč” - o izseljevanju iz Bele krajine v ZDA

MIHAEL KUZMIČ: Izseljevanje iz Prekmurja med prvo in drugo svetovno vojno v luči sodelavcev Mladega Prekmurca

ROZINA ŠVENT: Begunski usodi naproti

BREDA ČEBULJ SAJKO: Vzroki za izselitev - spomini izseljencev na čas njihovega odhoda v tujino

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Mladostna bojevitost Milene Merlak ob pesničini šestdesetletnici

PETER KLINAR: Nekateri sodobni vidiki slovenskih emigracijskih procesov

MILENA BEVC: : Slovenski emigranti n a začetku devetdesetih let - regionalna analiza

MILAN BUFON: Prostorska m obilnost obmejnega prebivalstva kot faktor prekomejnega povezovanja

BREDA ČEBULJ SAJKO: Tretje mednarodno srečanje raziskovalcev izseljenstva, Portorož, 18., 19. maj 1995

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Med slovenskimi izseljenci na Švedskem

JOŽKO FORNAZARIČ: Slovenski študenti po svetu

MARJAN DRNOVŠEK: Knjižna ocena - Dorica Makuc, Aleksandrinke, Goriška Mohorjeva družba,Gorica 1993, 171 str.

MAJDA KODRIČ: Knjižna ocena - Ivan Cizmič, Povijest Hrvatske bratske zajednice 1894-1994, Golden marketing, Zagreb 1994, 358 str

BREDA ČEBULJ SAJKO: Knjižna ocena - Andrej Rot, Republika duhov, DZS, Ljubljana 1994, 189 str.

MARJAN DRNOVŠEK: Knjižna ocena - Slovene Studies. Journal of the Society for Slovene Studies, Volume 14, number 2, 1992 [published Septem ber 19941 Bloomington, Indiana

BREDA ČEBULJ SAJKO: Knjižna ocena - Janja Žitnik, Orel in korenine med “brušenjem ” in cenzuro, Zbirka Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, 6, Ljubljana 1995, 242 str

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Knjižna ocena - Nada Sabec, Half Pa Pu. The Language of Slovene Americans, Studia humanitatis, Ljubljana 1995

ANDREJ VOVKO: Knjižna ocena - Darko Friš, Ameriški Slovenci in katoliška cerkev 1871-1924 (Knjižna zbirka: Celovški rokopisi 1), Mohorjeva družba v Celovcu, Celovec - Ljubljana - Dunaj 1995, 417 str.

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Knjižna ocena - Janja Žitnik, Pogovori o Louisu Adamiču, Prešernova družba, Ljubljana 1995