2-3 / 1992
Rudolf M. Susel

Poslanstvo in vloga časopisa Ameriška Domovina v zgodovini ameriških Slovencev, 1919-1991Ameriška Domovina je izseljenski časopis v ZDA, ki je bil svoj čas čisto slovenski dnevnik, danes pa izhaja kot tednik, v katerem je polovica strani angleških. Avtor, ki je hkrati sedanji časopisov urednik, predstavlja vlogo Ameriške Domovine kot glasila katoliško usmerjenega dela ameriških Slovencev s posebnim poudarkom na čas med in po II. svetovni vojni ter in njeno razmerje do drugih sočasnih političnih in idejnih usmeritev med slovenskim i izseljenci v ZDA. postavlja v okvir sočasnega dogajanja med slovensko skupnostjo. Opozori tudi na negotovo časopisovo prihodnost.