32 / 2010

Dve domovini


Članki


MARJAN DRNOVŠEK, KRISTINA TOPLAK: OTROCI IN MIGRACIJE: Uvod v tematski sklop

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Otroci in otroštvo v migracijskih kontekstih

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Otroci diplomatov v (re)socializacijskih turbolencah migracij

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Otroštvo, domotožje in medgeneracijski prepad v književnosti slovenskih izseljencev

JURE GOMBAČ: Transnacionalne dinamike otrok in mladih potomcev slovenskih izseljencev na internetu

MARJAN DRNOVŠEK: Šolska skrb za slovensko izseljeniško mladino pred drugo svetovno vojno

DAŠA KOPRIVEC: Migracije otrok aleksandrink od tridesetih do šestdesetih let 20. stoletja

URŠKA STRLE: Otroštvo v izgnanstvu

NATALIJA VREČER: Poklicno izobraževanje in mobilnost, povezana z zaposlovanjem ter migracijami

MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Medkulturno izobraževanje in medkulturna občutljivost

MOJCA PAJNIK, VERONIKA BAJT, SANJA HERIČ: Migranti na trgu dela v Sloveniji

SIMONA ZAVRATNIK: Človekove pravice in trgovanje z ljudmi: Refleksije študije primera Slovenije

JAKA REPIČ: Knjižna ocena: Nataša Gregorič Bon, Prostori neskladij: Etnografija prostora in kraja v vasi Dhёrmi/ Drimades, južna Albanija, Založba ZRC SAZU, Ljubljana, 2008, 263 str.