29 / 2009

Dve domovini


Članki


JANJA ŽITNIK SERAFIN: Tematski razpon, preoblikovanje spomina in kulturna identiteta v delih Leva Detele

JERNEJ MLEKUŽ: Kozmoklobasanje. O e-uživanju vesoljske kranjske klobase

KRISTINA TOPLAK, MOJCA VAH JEVŠNIK: Vpliv družbene dinamike in vrednotenja patriotizma na zaposlovanje v Slovenski vojski

ANDREJ RAHTEN: Izidor Cankar in Kraljevo jugoslovansko poslaništvo v Buenos Airesu

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Ustna zgodovina Luise Passerini in raziskovanje migracij v kontekstu subjektivnosti

MAJA POVRZANOVIĆ FRYKMAN: Materialni vidiki transnacionalnih družbenih polj. Uvod

MAJA LAMBERGER KHATIB, TATJANA PEZDIR: »Bi te lahko prosila, brat moj, da mi pošlješ kaj malega?« Prakse remitiranja med Arabci in Bošnjaki v Sloveniji

ANNA MATYSKA: Materializirane transnacionalne prakse in integracija: poljska transnacionalna migracija in svet materialnih dobrin

MARTA VILAR ROSALES: Predmeti, vonjave in okusi daljnega doma: gojevske življenjske izkušnje v Afriki

EMANUEL VALENTIN: Kruh in svetniki: obredne prakse vzajemnosti med sicilijanskimi migranti v Nemčiji

LUCIJA KATULIĆ: Ženske v diplomaciji in njihove zasebne transnacionalne prakse

ANDREJ VOVKO: Knjižne ocene: Janja Žitnik Serafin, Večkulturna Slovenija. Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru, Založba ZRC, Ljubljana, 2008, 314 str.

NINA VODOPIVEC: Knjižne ocene: Mirjam Milharčič Hladnik in Jernej Mlekuž (ur.), Krila migracij: po meri življenjskih zgodb, Založba ZRC (zbirka Migrantke), Ljubljana, 2009, 249 str.