37 / 2013
Maja Veselič

Od mešanih predjedi k talilnemu loncu? Akademske razprave o sedanji kitajski etnični politikiIZVLEČEK

Veliki etnični nemiri zadnjih let so spodbudili vroče razprave o primernosti sedanje etnične politike Ljudske republike Kitajske tako med kitajskimi intelektualci kot med širšo publiko. Članek skuša kritično očrtati poglede vidnih kitajskih akademikov na omenjeno vprašanje. Avtorica najprej na kratko oriše razvoj kitajske etnične politike od druge polovice 20. stoletja, nato pa predstavi glavne argumente profesorja sociologije Ma Ronga, ki velja za najglasnejšega zagovornika odprave manjšinskih pravic. Tem zoperstavi poglede tistih, ki podpirajo obstoječe stanje. V sklepnem razdelku avtorica vzpostavi kritično distance do obeh stališč in se zavzame za uvedbo dejanske etnične avtonomije.

Ključne besede: kitajska etnična politika, etnična avtonomija, prednostne politike, Ma Rong, depolitizacija