6 / 1995
Mihael Kuzmič

Izseljevanje iz Prekmurja med prvo in drugo svetovno vojno v luči sodelavcev Mladega PrekmurcaAvtor je pripravil prikaz vzrokov in stanja  izseljevanja iz Prekmurja med prvo in drugo svetovno vojno na osnovi gradiva, ki je bilo objavljeno v mladem Prekmurcu, glasilo prekmurskih mladih intelektualcev in literarnih ustvarjalcev. Avtorji v glasilu so obravnavali gospodarske probleme Prekmurja, socialno, strukturno, gospodarsko življenje in sezonsko izseljevanje, ki se je v večini primerov podaljšalo v izseljenstvo. Sezonci so na začetku (od leta 1850) odhajali v Slavonijo, Vojvodino in na Madžarsko, izseljenci med obema vojnama pa največ v Nemčijo, Francijo in južno in Severno Ameriko. Njihovo čutenje s spomini in načrtovanimi željami je našlo svoj odraz v osmih pesmih, ki so bile objavljene v Mladem Prekmurcu. Vzroki, nameni  in stanje izseljenstva iz Prekmurja so v grobih obrisih enaki v ostalih predelih Slovenije.