34 / 2011
Mojca Pajnik

Naracije o pripadanju v postjugoslovanskem kontekstuIZVLEČEK

Članek prevprašuje veljavnost pojma multiplih ali hibridnih identitet, pri čemer je v ospredju argumentacija, da takšna raba v nekaterih študijah transnacionalizma in migracijskih režimov lahko poustvarja migrante kot druge in drugačne. Česar ta raba ne izpostavi, je, da pripadanja niso nekaj abstraknega, ampak so situirane in kontekstualizirane izkušnje, medtem ko stavljenje na »pozitivne« identitete lahko učinkuje kot maskiranje strukturnih neenakosti. Besedilo se posveča alternativnim konceptualizacijam z uporabo naracije in pripovedovanja zgodb, ki bolje kot identitete zaobjamejo kontekstualizirane realnosti migracij. Teoretska argumentacija je podkrepljena z rezultati empirične raziskave, kjer je v ospredju razprava o pripadanju v post-jugoslovanskem kontekstu na podlagi biografskih intervjujev z migrant v Sloveniji.

KLJUČNE BESEDE: identiteta, hibridna identitita, pripadanje migrantov, naracija, nekdanja Jugoslavija


Več ...