50 / 2019
Duška Knežević Hočevar, Sanja Cukut Krilić

Delovna mobilnost in migracije v vprašljivem demografskem umovanjuBesedilo ponuja pregled vprašljivega demografskega umovanja migracij in mobilnosti, ki še vedno vztraja pri ideji nacionalnega prebivalstva kot zaprtega in zamejenega sistema. Čeprav je svobodno gibanje ljudi med temeljnimi načeli Evropske unije, je njihova mobilnost selektivna in na različne načine omejena. Na podlagi izbranih raziskav delovne mobilnosti in delovnih migracij v Evropski uniji avtorici potrjujeta, da delovne mobilnosti in migracije politike še vedno razporejajo kot bolj ali manj upravičene do gibanja čez meje nacionalnih držav Evropske unije. 
KLJUČNE BESEDE: delovna mobilnost, delovne migracije, demografsko umovanje, nacionalno prebivalstvo, Evropska unija