45 / 2017
Mateja Sedmak, Zorana Medarić

Življenjski prehodi mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji: subjektivni poglediŽivljenjski prehodi mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji: subjektivni poglediČlanek obravnava mladoletne migrante brez spremstva, ki v Sloveniji iščejo mednarodno zaščito, in njihovo razumevanje štirih različnih življenjskih prehodov, ki so jih izkusili na svoji poti: prehoda v geografskem prostoru, institucionalnega prehoda, prehoda skozi čas in psihološke tranzicije. Njihove pripovedi o lastnih najboljših koristih in pogledih nanje razkrivajo vrzeli, omejitve in šibke točke obstoječih postopkov in implementacije sistema mednarodne zaščite v Sloveniji. Slovenija za mladoletne migrante brez spremstva v iskanju boljšega vsakdanjika namreč nima trajnih rešitev. 
KLJUČNE BESEDE: mladoletni migranti brez spremstva, življenjski prehodi, najboljša korist otroka, subjektivni vidik


Več ...