34 / 2011
Nataša Gregorič Bon

Materialna življenja in potovanja žensk v Dhërmiju/Drimadesu, južna AlbanijaIZVLEČEK

V zadnjem desetletju so številne raziskave migracij osvetlile fenomen množičnih izseljevanj iz Albanije, vendar se jih je doslej le nekaj osredotočilo na vlogo žensk v teh procesih. Članek obravnava vlogo in pomen žensk skozi materialne tokove med migrantkami iz Dhërmija/Drimadesa v južni Albaniji in njihovimi možmi, ki ostajajo v rodni vasi. Materialni tokovi niso le emblemi, pač pa tudi dejavni agensi migrantskih svetov, saj prispevajo k oblikovanju transnacionalnih zakonskih zvez, nujnih za vzpostavi- tev in vzdrževanje materialnih tokov. Tokovi so del širših recipročnih menjav, vzdržujejo in poustvarjajo zakonske zveze in širše družbene odnose ter delujejo kot zavarovalne police, saj utrjujejo bivanje in dinamično prisotnost odsotnih migrantk.

KLJUČNE BESEDE: materialni tokovi, ekonomija daru, migrantski svetovi, migrantke, južna Albanija