5 / 1994
Zlatko Skrbiš

Etnične skupnosti v tujih okoljihPojem etične »skupnosti« se po avtorjevem mnenju pogosto in nekritično pojavlja v literaturi, ki se ukvarja s problematiko etničnih skupin. Osnova za takšno argumentiranje je sociološko (dasiravno nikakor enoznačno) konceptualiziranje tega termina. Po svoji naravi pojem etične »skupnosti« ignorira heterogenost in konfliktualnost ter ustvarja videz homogenosti in nediferenciarnosti tam kjer je ni. Prispevek je zasnovan na študij posameznikov druge generacije neangleško govorečih migrantov v Avstraliji.


Več ...