54 / 2021
Duška Knežević Hočevar, Sanja Cukut Krilić

Duševno zdravje in migracije: Uporabnost programa Prva pomoč na področju duševnega zdravjaČlanek presoja uveljavljanje programa opismenjevanja o duševnem zdravju – Prva pomoč na področju duševnega zdravja – in njegove vpeljave med etnične manjšine in migrante. Osredotoča se na preoblikovanje programa v smeri kulturno občutljivih vsebin in metod izvajanja. Na podlagi evalvacije njihovih uporabnikov povzema predloge za nadaljnje izboljšave in prilagajanje njihovim »kulturnim potrebam«. Glede na rezultate omenjenih evalvacij članek opozarja na nujnost premika od upoštevanja »zgolj« kulturnih razsežnosti duševnega zdravja k obravnavi strukturnih ranljivosti, ki vplivajo na živete izkušnje migrantov, kar vključuje tudi kritično presojo samega koncepta opismenjevanja.
KLJUČNE BESEDE: migracije, duševno zdravje, opismenjevanje o duševnem zdravju, program Prva pomoč na področju duševnega zdravja, kulturna razsežnost