57 / 2023
Neža Kogovšek Šalamon

Zakonodajni in pravosodni odzivi na »begunsko krizo« v Sloveniji in Avstriji: primerjalna perspektivaAvtorica primerja ključne normativne pristope k obravnavanju »begunske krize« v obdobju 2015–2016 ter odzive sodstva na te pristope v Sloveniji in Avstriji. K temu pristopi s primerjavo statističnih podatkov na področju azila, najpomembnejših zakonodajnih sprememb, ki odražajo populistične odzive na »begunsko krizo«, ter odgovorov sodišč na te spremembe in odzive. Analiza je kvalitativna in temelji na izbranih primerih najpomembnejših zakonodajnih sprememb. Članek upošteva populistični kontekst teh sprememb, kot ga razumejo politologi. Ti pokažejo, da se je s krizo pojavil tudi nov val populizma – populistično označevanje migrantov kot Drugih.
Ključne besede: »begunska kriza«, ustavno sodišče, Slovenija, Avstrija, populizem


Več ...