2-3 / 1992
Andrej Rot

Slovenski tisk v Argentini po drugi svetovni vojniNamen študije je pregled emigrantskega tiska v letih 1934-90. Ves tisk te dobe je močno zaznamovan z delovanjem slovenske politične emigracije. Navedene so založbe, vse pomembne knjige in revije. Pregled je urejen po dejavnosti zdomcev: društva. Slovenska kulturna akcija, pastoralni tisk in razne mladinske, borčevske in druge ustanove.