56 / 2022
Davide Girardi

Priseljenci in pandemija v vodilni regiji severne Italije: vprašanje položajaČlanek obravnava vpliv pandemije na priseljence na enem izmed gospodarsko najrazvitejših območij v severni Italiji. S kvalitativnim pristopom avtor je izpostavil tako učinke na tradicionalne dimenzije vključenosti, kot sta delo in stanovanje, kot tudi perspektive mlajših generacij, kot sta izobraževanje in prehod v odraslost. Rezultati so pokazali, da je slab socialni položaj priseljencev močno in selektivno vplival na njihov odziv na pandemijo. Študija je pokazala tudi na močno erozijo socialnega kapitala priseljencev ter na potrebo po strategijah za njegovo krepitev.
Ključne besede: pandemija, Italija, priseljenci, socialni kapital, neenakosti


Več ...