34 / 2011
Katja Mihurko Poniž

Reprezentacije aleksandrink v prozi Marjana TomšičaIZVLEČEK

Tomšičev roman Grenko morje (2002) in zbirka kratke pripovedne proze Južni veter (2006) prikazujeta različne usode aleksandrink, vendar sta skorajda vsem likom skupna dojemanje bistva lastne identitete preko odnosa do telesa in razpetosti med grehom in pokoro. Reprezentacije aleksandrinstva kot fenomena, ki naj bi povzročil moralni propad žensk, so v navedenih delih prisotne na več ravneh: v naslovu, zasnovi literarnih oseb, pripovednih postopkih, temah in motivih, podobju, jeziku in govoru književnih likov.

KLJUČNE BESEDE: aleksandrinke, Marjan Tomšič, reprezentacije ženskosti