11-12 / 2000
Marta Maffia, Klaus Mehltreter, Marcelo Basaldúa

Izdelava etnografske podatkovne zbirke o skupinah priseljencev in njihovih potomcev v provinci Buenos Aires v Argentini - razen španskih in italijanskihPriseljenske raziskave se v Argentini že tradicionalno omejujejo na obe večinski narodnosti, špansko in italijansko. Le nekaj antropoloških študij je posvečenih manjšim priseljenskim skupinam. Izkazalo seje, da bo izdelava podatkovne zbirke najboljša osnova za prepoznavanje značilnosti posameznih priseljenskih skupnosti. V članku so prikazane metode in tehnike izdelave podatkovne zbirke s pomočjo vprašalnikov. Končni cilj projekta pa je socialno-kultumi pregled vseh skupin priseljencev in njihovih potomcev v provinci Buenos Aires v Argentini razen španskih in italijanskih.