4 / 1993
Janja Žitnik Serafin

Literarno zgodovinske raziskave slovenske izseljenske književnostiPrispevek predstavlja kolikor mogoče zgoščen pregled doslej objavljenih literarno zgodovinskih raziskav slovenske izseljenske književnosti, zlasti tistih, ki so izšle na Slovenskem, deloma pa vključuje tudi tovrstne strokovne objave v slovenskem zamejstvu in na tujem, kronološkemu pregledu raziskav je doda na obsežna izbrana bibliografija literarnozgodovinskih monografij, razprav in člankov o slovenski izseljenski književnosti.