57 / 2023
Maja Gostič

Spominki na ljubezen daleč stran: vsakdanji predmeti z velikim pomenomAvtorica v članku raziskuje vlogo vsakdanjih predmetov v zvezah na daljavo, ki povezujejo dva geografsko oddaljena partnerja. Študija se osredotoča na zveze na daljavo v Evropi in temelji na intervjujih z ljudmi v tovrstnih odnosih. Avtorica obravnava eno izmed praks ustvarjanja partnerjeve abstraktne prisotnosti, imenovano prepoznavanje sentimentalne vrednosti predmetov. Kot del razvijanja in ohranjanja intimnosti v odnosu se predstavljanje partnerjeve prisotnosti krepi s čustvenimi predmeti. Članek prispeva k presečišču materialne kulture in študij mobilnosti z raziskovanjem vloge predmetov pri čustvenem povezovanju geografsko oddaljenih partnerjev.
Ključne besede: čustveni predmeti, zveze na daljavo, ljubezen, intimnost, abstraktna prisotnost


Več ...