32 / 2010
Jaka Repič

Knjižna ocena: Nataša Gregorič Bon, Prostori neskladij: Etnografija prostora in kraja v vasi Dhёrmi/ Drimades, južna Albanija, Založba ZRC SAZU, Ljubljana, 2008, 263 str.Monografija Prostori neskladij: Etnografija prostora in kraja v vasi Dhёrmi/Drimades, južna Albanija avtorice Nataše Gregorič Bon je sodobna antropološka razprava o neskladjih v konstrukcijah pomenov prostora in kraja v vasi Dhёrmi/Drimades v južnoalbanski obmejni pokrajini Himarё/Himara. Delo sestavljajo štirje sklopi, ki z razpravami o različnih reprezentacijah lokalnosti, zgodovinski neskladnosti utemeljevanja pomenov prostora in konceptualnih pozicioniranjih vasi na širšem geopolitičnem zemljevidu bralca seznanijo z nenehnimi redefinicijami pomenov prostora in kraja na tem območju.