30 / 2009
Duška Knežević Hočevar, Sanja Cukut Krilić, Majda Černič Istenič

Medkulturni dialog med leporečjem in praksoPričujoče besedilo presoja koncept medkulturnega dialoga, kot je opredeljen v evropskih in domačih dokumentih v zvezi s kampanjo Evropskega leta medkulturnega dialoga 2008, z vidika nekaterih izsledkov mednarodne raziskave Potrebe po migrantkah in njihova integracija v starajoče družbe, ki je bila izvedena v Sloveniji med letoma 2006 in 2007. Besedilo skuša odgovoriti na vprašanje, ali je medkulturni dialog zgolj »moralni kompas« delovanja Evropske unije v bodočnosti, ali pa gre za že uveljavljeno prakso izmenjave mnenj med nosilci in/ali udeleženci skupin z različnim družbeno-kulturnim ozadjem.
KLJUČNE BESEDE: medkulturni dialog, tujci, migracije, migrantke, Slovenija