34 / 2011
Claudia Schneider, Deborah Holman

Kompleksni in večplastni procesi sprejemanja odločitev o dolžini bivanja: Evropski državljani iz držav A8 in A2 v Združenem kraljestvuIZVLEČEK

Članek se osredotoča na migracijo v Združeno kraljestvo iz držav A8 in A2 po letu 2004 in govori o kompleksni, večplastni in omejeni naravi odločanja migrantov o dolžini bivanja. Trdi, da je maksimizacija ekonomskih koristi le en dejavnik me mnogimi, ki vplivajo na sprejemanje odločitev. Članek sledi pristopu ‚omejene racionalnosti‘ [bounded rationality] in tehta naslednje tri dimenzije sprejemanja odločitev: dojemanje okolja, cilje in normativna načela. Za ilustracijo odločanj migrantov o dolžini bivanja bodo uporabljeni podatki iz longitudinalne študije delavcev migrantov v vzhodni Angliji. Študija kombinira pristop mešanih metod z longitudinalnim panelnim pristopom, članek pa bo predstavil izsledke iz treh faz polstrukturiranih intervjujih (osnovna skupina 30 državljanov držav A8/A2 v obdobju treh let) in dveh raziskav (161 sodelujočih v prvem letu, od katerih jih je 61 odgovorilo v letu 2). Članek ugotavlja, da je maksimizacija ekonomskih koristi le del kompleksnega snopa dejavnikov, ki vplivajo na odločitev o dolžini bivanja. Pozitivno dojemanje širše družbene situacije v Združenem kraljestvu (na katero delno vplivajo transnacionalne izkušnje udeležencev), močna usmerjenost k ciljem (v kontekstu zasebnega življenja in izobrazbe) in močna normativna načela (ki se odražajo v težnjah, odločnosti, odpornosti in določeni meri fleksibilnosti kar se tiče identitete in pripadanja) so bili označeni kot pomembni dejavniki pri procesu sprejemanja odločitev o dolžini bivanja.

KLJUČNE BESEDE: A8/A2 migracija, sprejemanje odločitev, dolžina bivanja, omejena racionalnost [bounded rationality]

 


Več ...