7 / 1996
Marjan Drnovšek

Slovenska izseljenska društva v zahodnoevropskih državah med obema svetovnima vojnamaAvtor članka daje pregled slovenskih izseljenskih društev v zahodnoevropskih državah do leta 1940. Naredil ga je na podlagi časopisja, koledarjev in omemb v publicistiki, znanstvenih monografijah in razpravah.