14 / 2001
Jerneja Petrič

Slovensko gledališče v Clevelandu : začetki, razcvet in konecIZVLEČEK
V ameriškem »melting potu« so slovenski priseljenci začutili potrebo po skupinski identifikacij. Gledališče je bilo eno od možnosti za določanje svojega položaja nasproti glavnemu toku ameriške kulture. Prve dramske predstave segajo v leto 1900, ko je Clevelandsko pevsko društvo »Sava« uprizorilo igro. Njim so sledila društva v Pensilvaniji, Wisconsinu, Illinoisu in drugje. V dvajsetih letih 20. stoletja so nekatera gledališča dosegla zavidljivo raven, zlasti gledališči »Ivan Cankar« in »Anton Verovšek« v Clevelandu.