25 / 2007
Mirjam Milharčič-Hladnik

Marie Prisland – njena vloga pri ohranjanju slovenske kulture in tradicije med slovenskimi izseljenci v Združenih državah AmerikeIZVLEČEK
Marie Prisland se je v Združenih državah Amerike izkrcala leta 1906, ko je imela petnajst let. Leta 1926 je ustanovila prvo slovensko žensko organizacijo, Slovensko žensko zvezo, ki ji je predsedovala dvajset let. Leta 1929 je ustanovila revijo Zarja – The Dawn, ki je postala uradno glasilo Zveze in za katero je redno pisala do svoje smrti. Bila je dejavna v mnogih slovensko-ameriških organizacijah in redna sodelavka številnih časopisov in revij v Sloveniji in Ameriki. Zavzemala se je za ohranitev slovenske kulture in tradicije ter za napredek in razvoj slovenskih skupnosti. Besedilo pokaže, kako močna je bila njena odločenost, da pomaga slovenskim ženskam v Združenih državah, da si pridobijo položaj avtoritete in spoštovanja. Želela je ohraniti tradicionalne spolne vloge, a je hkrati verjela, da bo samo spremenjena, spoštovana slovenska ženska z avtoriteto lahko postala del zgodovine Slovencev v Združenih državah in v domovini.