14 / 2001
Rozina Švent

Knjiga – blagoslov za dušo ; Knjiga – spomin in opominIZVLEČEK
Vsebina razprave osvetljuje dva osnovna pogleda na izdajanje knjig v izseljensko-zdomskem okolju. Na eni strani, je to svojevrstni literarni užitek tako za avtorja (izpoved) kot za bralca. Na drugi strani, pa poleg leposlovnih del v zdomstvu izhajajo tudi knjige, ki imajo predvsem sporočilno-dokumentacijski namen. To dejstvo je še toliko bolj pomembno pri temah, ki osvetljujejo medvojno dogajanje (1941-1945), saj je bila povojna slovenska novejša zgodovina obravnavana povsem črno-belo in se nekatere »tabu teme« (npr. vračanje in poboj domobrancev), vse do srede sedemdesetih let skoraj niso obravnavale.