58 / 2023
Leonora Flis

Pripovedi o socialni (ne)enakosti, feminizmu in migracijah v izbranih delih Slavenke DrakulićSlavenka Drakulić (1949) je priznana hrvaška novinarka in pisateljica, ki je svojo kariero začela na Hrvaškem, kasneje pa se je s pisanjem uveljavila tudi širše v Evropi in v ZDA, kjer je izšlo več njenih del. Njeni zapisi so družbenokritični in pogosto vsebujejo tudi feministične ideje. Avtorica se v članku osredotoča na njena dela, ki izpostavljajo vprašanja družbene (ne)enakosti, marginalizacije določenih družbenih skupin ali celotnih narodov, položaja žensk v družbi ter migracij – tako migracij beguncev iz kriznih con kot tudi izseljevanja iz Vzhodne Evrope na Zahod iz političnih in ekonomskih razlogov.
Ključne besede: Slavenka Drakulić, feminizem, družbena (ne)enakost, migracije, marginalizacija