59 / 2024
Aigerim Adilgazinova, Lyailya Balakayeva, Mara Gubaidullina

Migrantski izzivi v sodobni JaponskiJaponska ima zanimivo in ambivalentno politiko do procesa migracij, zato je zanimivo preučiti migracijski položaj te monoetnične države, ki ima tudi zgodovino »zaprtosti« in izključenosti iz zunanjega sveta. Cilj v prispevku predstavljene raziskave je preučiti značilnosti migracijskih procesov v sodobni japonski družbi. Avtorice so pri tem uporabile pripovedno, primerjalno, analitično in strukturno raziskovalno metodo. Kot kažejo rezultati, je pri obravnavi migrantov pomemben zakonodajni okvir, ki na Japonskem velja za zelo učinkovitega; mehanizem, ki ga je vzpostavila japonska vlada za obravnavo priseljencev, na splošno opravlja vse svoje naloge. Med njegovim delovanjem so bile opredeljene glavne težave pri prilagajanju na življenje na Japonskem, na katere se osredotočajo vladni organi.
Ključne besede: delavci, azijski trg dela, socialna varnost in zdravstveno zavarovanje, gospodarstvo, emigracija