20 / 2004
Mirjam Milharčič-Hladnik

ŠOLSKE IZKUŠNJE V MULTIKULTURNEM OKOLJU ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE SKOZI ZGODBE SLOVENSKIH PRISELJENKIZVLEČEK
Besedilo temelji na intervjujih s slovenskimi izseljenkami – materami, učiteljicami in strokovnjakinjami v New Yorku, Washingtonu in Clevelandu, ki sem jih posnela spomladi leta 2004. Dodana sta še dva intervjuja z ravnateljico in učiteljico angleščine kot drugega jezika v javni osnovni šoli v Brooklynu, New York. Intervjuji so sestavni del terenskega dela na raziskovalnem projektu “Pravičnost v izobraževalnih sistemih - primerjalni vidik”, ki se osredotoča na pravičnost glede na etnično poreklo otrok v Avstraliji, ZDA, Sloveniji in na Švedskem.

Izkušnje slovenskih izseljencev v teh državah so za razumevanje razmer v Sloveniji pomembne, vendar moramo upoštevati zgodovinski kontekst njihovih pripovedi. Izbrala sem obdobje po letu 1960, saj se takrat začne obdobje ključnih družbenih in političnih sprememb, ki pripeljejo v ZDA multikulturalizem v šole in novo etničnost na ulice. Intervjuji opisujejo spremembe, ki so se začele po letu 1979 glede odnosa do etničnega porekla otrok v šoli. Glavni cilj šolskega sistema, ki je stoletje predstavljal asimilacijo in akulturacijo, se je začel spreminjati in etnično poreklo otrok je dobilo pomemben in pozitiven pomen. Intervjuvanke so v glavnem izrazile veliko zadovoljstvo z ameriškim šolskim sistemom od predšolske stopnje do univerze. Poudarile so, da so po letu 1970 začele opažati pozitivno naravnanost šol in učiteljev do različnih etničnosti, religioznosti in izvornega kulturnega okolja otrok. Posebej so izpostavile pozornost in pomoč, ki so jo začeli dobivati otroci, ki jim angleščina ni materni jezik. Izkušnje slovenskih priseljencev iz tega obdobja so zelo dobre tudi zaradi tega, ker so večinoma izobraženi, beli in kulturno “kompatibilni”, zaradi česar so bili dobro sprejeti in niso naleteli na večje probleme pri premagovanju začetnih težav.