44 / 2016
Helder De Schutter

Liberalni lingvistični obrat: pregled Kymlickovega argumenta svobodeČlanek ponovno premisli glavni Kymlickin argument zveze med liberalizmom in multikulturalizmom: da liberalno vrednotenje svobode zahteva kulturni kontekst izbire. Hkrati članek pokaže, da ta argument svobode temelji na romantični filozofiji jezika. Kritiki  omenjenega argumenta so namreč poudarili, da svobode ne zagotavlja nujno posameznikova lastna kultura, temveč jo lahko omogoči katerakoli kultura. Avtor na omenjene kritike poda romantično-Kymlickijanski odgovor, s katerim pokaže prepletenost posameznikovih življenjskih odločitev s tisto kulturo, ki določa njegov kontekst izbire. Toda medtem ko ta današnje posameznike varuje pred asimilacijo, prihodnjim generacijam ne preprečuje izbire dodatnega kulturnega konteksta. Počasni medgeneracijski asimilacijski projekti niso nujno zaskrbljujoči, saj lahko poleg omogočanja svobode prispevajo k uresničevanju z identiteto nepovezanih vrednot.

KLJUČNE BESEDE: Kymlicka, romanticizem, Herder, asimilacija, skupinske pravice, multikulturalizem


Več ...