13 / 2001

Dve domovini


Članki


DAN SHIFFMAN: Louis Adamič in podoba priseljenskih generacij

BREDA ČEBULJ SAJKO: Avto-biografska metoda -»Case Study« - avstralski Slovenci

JERNEJ MLEKUŽ: Prispevek za drugačno geografijo moči: migracija, moč in identiteta v odnosu ena do druge

ANDREJ VOVKO: Udje Družbe Sv. Mohorja v Nemčiji v letih 1888-1918

MATJAŽ KLEMENČIČ: Razvoj slovenske izseljenske skupnosti v Rock Springsu, Wyoming, od naselitve do začetka 30-ih let 20. stoletja

METODA BLAGOTINŠEK TURK: Prvih deset let delovanja Slovenske narodne podporne jednote (SNPJ)

ZVONE ŽIGON: Slovenska politična emigracija v Argentini

JANEZ NARED: Slovenska povojna politična emigracija in razvoj ideje o neodvisnosti Slovenije

AVGUŠTIN BUDJA: Slovenci na Švedskem: kratka statistična obravnava 2001

ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - Ezuli, optanti, izseljenci..., Annales, Analiza istrske in mediteranske študije, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 10/2000, 1(20), str. 165-252; 2(22), str. 357-418.

DEAN CEGLAR: Knjižna ocena - MATJAŽ KLEMENČIČ, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Kolorado, in v San Franciscu, Kalifornija, Celovec - Ljubljana - Dunaj: Mohorjeva založba, 1999, 509 str.