5 / 1994
Aleksej Kalc

Smernice preučevanja izseljenstva v slovenskem zamejstvu v Italiji in slovensko izseljevanje z zamejskega prostora v delih italijanskih avtorjevAvtor predstavlja pristope in smernice obravnavanja migracijske problematike na etnično mešanem italijansko-slovenskem območju v severovzhodni Italiji. Podčrtuje dolgoletno osredotočenje študijskih prizadevanj slovenskih avtorjev pretežno le na  “aktualne” izseljenske teme in gledanje na slovensko izseljenstvo iz tega prostora  večinoma iz vidika njegovih negativnih demografskih in drugih vplivov na razvoj  manjšinske skupnosti. Nadalje opozarja na spremembe v pristopanju zadnjih let in  vse večjega ovrednotenja problematike izseljenskih stvarnosti v priseljenskih  državah. V zvezi s tem opozarja na odražanje manjšinske izkušnje v življenju  posameznika in skupnosti v priseljenskih okoljih. V drugem delu se avtor zaustavlja  pri delih in pristopih italijanskih preučevalcev, ugotavljajoč, da so se osredotočali  večinoma le na selitveni pojav v Beneški Sloveniji.