50 / 2019
Francesco Della Puppa

Transnacionalne družine in moškost migrantov: Socialni institut moške odraslosti in združevanje družin v bangladeški diaspori v ItalijiČlanek je rezultat obsežnejšega raziskovalnega projekta, katerega cilj je bila analiza družbenega konstrukta možatosti bangladeških migrantov v Italijo. Konkretno gre za izkušnjo združevanja družine na primeru migrantov iz Bangladeša in njihovih žena. Avtor v začetnem delu s pomočjo nekaterih bourdieujevskih konceptov analizira pomen združitve družine, ki je za migrante temeljni akt inštituta odrasle moškosti. V nadaljevanju proučuje pomen te izkušnje za očete in taste migrantov, ki živijo v Bangladešu, kakor tudi njen vpliv na pojmovanje moškosti v skladu z njihovim privzgojenim habitusom in družbenim položajem. 
KLJUČNE BESEDE: moškost migrantov, združitev družine, bangladeška diaspora, Italija, transnacionalnost